Hållbart – för djuren och naturen

På Bozita har vi som mål att producera den allra bästa hund- och kattmaten på bästa tänkbara sätt med hållbarhet, miljö och vår gemensamma framtid i fokus.

Förnyelsebar energi – produktion i harmoni med naturen

Vårt kök (där alla Bozitas produkter tillverkas) är beläget i Vårgårda, mitt i Västsveriges vackra jordbruksbygd. Köket drivs med 100 procent förnybar energi. Tre fjärdedelar av energin kommer från ånga från Vårgårda Ångfabrik och en fjärdedel kommer från vattenkraft, så kallad grön el.

Matrester och spill från vår foderproduktion tillvaratas och återvinns till biogas, som driver stadsbussar och sopbilar.

Naturliga råvaror

Vi väljer våra råvaror med stor omsorg. Många råvaror levereras direkt från svenska bönder till vårt kök och är framtagna under svensk djurhållningslag. Det har många fördelar.

  • Strikt djurskyddslag – Den svenska djurskyddslagen är en av de striktase djurskyddslagarna i världen.
  • Inga tillväxthormoner – Användandet av tillväxthormoner i djuruppfödning är förbjudet i Sverige.
  • Lägst användning av antibiotika i EU – Användandet av antibiotika inom djuruppfödning är i Sverige strikt reglerat sedan 1986.
  • BSE-fritt land – Sverige har som ett av de första länderna i världen klassats som BSE-fritt ("galna ko-sjukan") av World Organisation for Animal Health.
  • Alltid fritt från GMO – Vi använder inte genmodifierade råvaror i våra produkter. 

Råvarorna vi använder idag konkurrerar heller inte med råvaror för människor. Istället tar vi vara på de produkter som väljs bort av konsumenten men som håller hög kvalitet. Av detta lagar vi smakligt och högkvalitativt foder anpassat för dagens hundar och katter.

Trenden mot att ge våra sällskapsdjur allt mer av de råvaror som även skulle kunna gå till människor tycker vi på Bozita inte är hållbar ur ett klimatperspektiv.

Klimatsmarta förpackningar

Emballaget till våra produkter, såsom pappsäckar, plastsäckar och Tetra Recart®-förpackningar har alla mycket låg påverkan på miljön. Vi var först i världen med att erbjuda Tetra Recart®, en kartongbaserad, miljövänlig förpackning som är lätt att öppna och återförsluta och som också har logistiska fördelar som minskar transporterna. Materialet i vår Tetra Recart® är FSC-märkt och återvinningsbart.

Livsmedelscertifierad tillverkning sedan 2007

För oss är det viktigt att allt vi serverar till djuren håller hög kvalitet. Därför har vår djurmatsproduktion i Vårgårda varit livsmedelscertifierad enligt ISO 22000 ända sedan 2007. Vi var faktiskt den första svenska djurfoderaktören som satsade på livsmedelscertifierad tillverkning av djurmat. ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin som fokuserar på livsmedelssäkerhet. Certifieringen innebär bland annat att våra råvaror är fullt spårbara.

Tack vare att vår fabrik i Vårgårda är livsmedelscertifierad kan du som djurägare lita på att våra produkter inte innehåller något som är skadligt för ditt husdjur och att maten tillagas under goda förhållanden. Certifieringen leder också till att vi följer hårda krav på god hygien och renlighet i vår produktion, vilket kontrolleras regelbundet av oss själva såväl som av externa kontrollinstanser.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna