Regler för Facebook-tävling


För deltagande måste deltagaren ”lika” posten och ladda upp eller länka till ett foto eller en video med ditt träningsinlägg. Bozita ska sedan kunna publicera bidragen.

1. Inträdesregler och arrangör

(1) Dessa regler för införande reglerar villkoren för deltagande i tävlingen och eventuell överföring av rättigheter. Beskrivningen och respektive tävlingsprocess ingår i relevanta tävlingsdetaljer på Bozita Deutschlands Facebook-sida.

(2) Konkurrentens arrangör är Doggy AB, Doggyvägen 1, 447 91 Vårgårda, Sverige.

(3) Dessa anmälningsregler anses vara godkända när deltagaren går in i tävlingen.

(4) Tävlingen är inte kopplad till Facebook och sponsras inte, stöds eller organiseras av Facebook.

 2. Deltagande

(1) Alla invånare i Sverige över 18 år får delta i tävlingen. Medarbetare i Doggy AB och intresseföretag och släkting till sådana anställda får inte delta. Deltagande med falsk identifiering eller identifiering av en tredje part är inte tillåtet.

(2) De som är berättigade att delta kan delta i tävlingen genom att gilla tävlingsposten (genom att klicka på "Gilla") och lämna betyget åtminstone tills vinnarna väljs.

(3) Ett ytterligare krav är att deltagaren ska skicka ett foto eller en video i kommentarfältet som visar hundens träning.

(4) Deltagarna kan delta i tävlingen fram till 04.03.2018.

 3. Vinster och vinnande anmälan(1) Vi kommer att dela ut 4 delpris i form av Bozita Robur hundmat för alla bidragsberättigade deltagare. Alla bidragsberättigade deltagare i Bozita Champions Challenge-prisdragningen har möjlighet att vinna en resa för två till Explore the North.(2) Vinnarna kommer att väljas av Bozita teamet bland alla behöriga deltagare senast en vecka efter inlämningsdatum. Vinnarna kommer att informeras med Facebook-kommentarfunktionen eller i ett separat inlägg och ombeds att skicka ett mail till den angivna adressen som innehåller deras korrekta personuppgifter i sin helhet. Dessa uppgifter kommer att användas för att skicka priset.(3) Om vi ​​inte får ett e-postmeddelande från vinnaren inom den angivna tidsfristen, kommer deras anspråk på priset att upphöra. I det här fallet har vi rätt att utföra en ersättningsdragning. (4) Priset kan ej överlåtas och kan inte bytas ut eller betalas kontant.(5) Om det är nödvändigt på grund av omständigheter utanför vår kontroll kommer vinnaren att acceptera ett rimligt ersättningspris. Sådana omständigheter utanför vår kontroll inkluderar de som är prissponsorens fel.(6) Priserna skickas per post till adressen från vinnarna. Risken överförs till vinnaren när priset är överlämnat till transportpersonen. Vi är inte ansvariga för skador under transport.(7) Om transport och / eller boende redan är bokat, sker ingen återbetalning vid avbokning av vinnaren. 

4. Bevilja användningsrätten(1) Deltagaren garanterar att de är ägare till de rättigheter som krävs för uppladdade eller länkade bilder och eller videos. Om deltagaren inte är ensam ägare eller innehavare av rättigheterna, förklarar de härmed uttryckligen att de har de rättigheter som krävs för deltagande i tävlingen.(2) Deltagaren ger oss följande grundläggande icke-exklusiva nyttjanderätt, utan begränsning avseende tid och rum,• Rätten att spara foto/video på en server.• Rätten att göra foto/video fullt eller delvis tillgängligt för allmänheten på Facebook och vår hemsida (särskilt www.Bozita.de);• Rätten att använda foto/video för att marknadsföra våra produkter;• Rätten att redigera foto/video, varigenom bilden inte får ändras.(3) Vi kommer att informera ägaren vid användning av bilden på lämpligt sätt, i den utsträckning det är möjligt att ta hänsyn till den specifika användningsformen.(4) Genom att acceptera priset tillåter vinnaren oss att använda sitt namn för reklamändamål. 

5. Ansvar och ersättning(1) Om deltagaren laddar upp foto/video garanterar deltagaren att de inte överför något innehåll som, när det behandlas, kommer att bryta mot gällande lagar eller tredje parts rättigheter.(2) Deltagaren frigör oss härmed från tredje parts krav, oberoende av deras natur, som härrör från olagligheten av bilder/video som används av deltagaren. Skyddsförpliktelsen inkluderar också skyldigheten att helt frigöra arrangören från juridiska kostnader (t ex rätt till advokater och advokater).(3) Genom att delta i tävlingen frigör deltagaren Facebook från allt ansvar. 

6. Diskvalificering(1) En överträdelse av dessa regler berättigar oss att diskvalificera respektive deltagare från deltagande i tävlingen. Detta gäller i synnerhet om deltagaren ger felaktig information eller om bilderna eller annat innehåll som används (t.ex. kommentarer) strider mot gällande lag eller rättigheter från tredje part. Detsamma gäller kommentarer som kan anses vara incitament till våld, att vara stötande eller som på något annat sätt bryter mot den sociala känslan av anständighet.(2) Om den diskvalificerade deltagaren redan har vunnits som vinnare kan priset återkallas retroaktivt. 

7. Tidig uppsägning och förändringarVi förbehåller oss rätten att avsluta tävlingen, helt eller delvis, före det planerade datumet eller byta tävling under processen utan att meddela om det inte är möjligt att garantera korrekt genomförande av tävlingen om teknisk (t.ex. datavirus, manipulering eller mjukvara / maskinvarufel) eller juridiska skäl (t.ex. förbjudet av Facebook). 

8. DataskyddVi ansvarar för insamling, behandling och användning av deltagarens personuppgifter, i den utsträckning vi behandlar dessa data själva. Vi använder endast information om deltagarens identitet och deras övriga personuppgifter inom ramen för lagstadgad lagstiftning och dataskyddslag. Vi kommer endast att spara, bearbeta och använda informationen i den utsträckning som är nödvändig för genomförandet av tävlingen eller om deltagarens samtycke har erhållits. Detta inkluderar även användning för att utöva de beviljade nyttjanderätterna. Uppgifterna kommer endast att användas för genomförandet av tävlingen och kommer därefter raderas.

9. Slutbestämmelser(1) Om ingångsreglerna innehåller ineffektiva bestämmelser, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.(2) svensk lag gäller Juridiskt utnyttjande av teckningen är härmed undantaget.

 

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Läs mer