Hårbollar

Katter är noga med att hålla sig rena och ägnar många timmar per dag åt pälsvård. En risk med putsandet av kroppen är dock att löst sittande päls följer med ner i magsäcken och bildar hårbollar. Hårbollar bryts inte ner i magtarmsystemet och kan orsaka problem såsom minskad aptit, kräkningar, diarréer och förstoppning när de passerar genom kroppen.

Katter är noga med att hålla sig rena och ägnar många timmar per dag åt pälsvård. En risk med putsandet av kroppen är dock att löst sittande päls följer med ner i magsäcken och bildar hårbollar. Hårbollar bryts inte ner i magtarmsystemet och kan orsaka problem såsom minskad aptit, kräkningar, diarréer och förstoppning när de passerar genom kroppen. Normalt försöker katter få upp håret de svalt genom att kräkas, men om inte det går måste håret passera ut genom kroppen. För att underlätta den processen tillsätts en mindre mängd fibrer i maten, fibrerna hjälper hårbollar att lättare ta sig igenom kroppen och minskar risken för hårbollsrelaterade problem och minskar i tillägg uppstötning av hår. Du kan själv hjälpa till att minska risken för hårbollar, framförallt genom att hjälpa katten med pälsvården. Kamma katten ofta med underhårsborste och vanlig borste så minskar mängden päls som lossnar när katten tvättar sig, och därmed också mängden päls som hamnar i kattens magsäck. En väl fungerande tarm är i tillägg viktigt, så se till att aktivera katten och att den får i sig mycket vätska. Kom ihåg att placera vattnet en bit ifrån matskålen, då ökar chansen att katten dricker ordentligt.