Kattungar - utveckling och socialisering

När man skaffar katt är det mycket man ska tänka på första tiden. Framförallt vad gäller kattungar och deras utveckling. Upplevelser under kattungens första tid i livet har stor betydelse för kattens utveckling, hur den kommer bete sig som vuxen, dess stresstålighet och dess förmåga att hantera nya situationer. Framförallt händelser som kattungen upplever under den så kallade socialiseringsperioden har en stark påverkan på dess sociala beteende senare i livet. För kattungens utveckling är det därför viktigt att denna period omfattar så mycket positiva upplevelser som möjligt, även om kattungens relation till människor fortsätter att utvecklas tills den är fyra månader gammal.

Kattungens olika utvecklingsstadier

En kattunges beteendeutveckling kan delas in i tre perioder; den neonatala perioden, socialiseringsperioden och den juvenila perioden.

Den neonatala perioden

En kattunge föds blind och döv så under den neonatala perioden – från födsel till cirka två veckors ålder – förlitar den sig på sin känsel, värmesinnet och luktsinnet. Under denna period av kattungens utveckling är den är helt beroende av honan för sin överlevnad. Vid ungefär två veckors ålder öppnar kattungen sina ögon och det är då socialiseringsperioden börjar.

Socialiseringsperioden

Socialiseringsperioden – mellan två och sju veckors ålder – är en känslig tid i kattungens utveckling. Hörseln och balansen utvecklas, den leker med sina kullsyskon och lär sig vad det innebär att samspela med andra individer, och börjar också sakta men säkert äta fast föda.

Under socialiseringsperioden är kattungen särskilt mottaglig för nya upplevelser såsom social kontakt. Det är nu mycket viktigt att den får uppleva regelbunden positiv kontakt med flertalet människor, det vill säga socialiseras, för att senare i livet uppskatta kontakt med människor. Detsamma gäller kontakt med andra djurarter såsom hundar.

Vidare läsning

Den juvenila perioden

Den juvenila perioden tar vid när kattungen är runt åtta veckor gammal och fortsätter fram tills den har blivit könsmogen (det sker oftast runt 5–6 månaders ålder, även om det kan variera lite mellan olika raser). Det är under denna tid kattungen utvecklas till att bli en självständig individ som klarar sig utan sin mamma (det är till exempel nu avvänjningen sker och kattungen slutar dia och övergår till att äta fast föda).

Kattungar får separeras från sin mamma tidigast vid 12 veckors ålder i Sverige. Vid denna ålder verkar separationen från modern inte orsaka några separationsrelaterade problem, utan kattungarna växer upp till att fungera väl i sociala sammanhang.

Kattungens utveckling i det nya hemmet

När kattungen kommer till sitt nya hem är det viktigt att dess sociala förmåga fortsatt utvecklas.

Även om socialiseringsperioden är den tid då kattungen är som mest mottaglig för sociala kontakter fortsätter dess relation till människor att utvecklas tills den är runt 4 månader. För att bygga en god relation er emellan är det därför viktigt att du skapar positiva associationer (kopplingar) även till dig och kattungens nya familj. Det kan du bland annat göra genom att leka med kattungen, ge den mat eller andra godbitar, och interagera med den på ett sätt som den gillar.

Kom ihåg:

  • Tänk på att minimera skador under lek genom att använda säkra leksaker som kattungen inte kan skada sig på. Uppmuntra inte lek med händer och fötter direkt utan lek med hjälp av leksaker bort ifrån din kropp.
  • Att ge godbitar är också ett sätt att skapa en positiv känsla hos katten, men tänk på att räkna in detta i fodergivan, framförallt när katten blir äldre.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna