Kattens utveckling på väg mot vuxenlivet

Genom att känna till viktiga delar i kattungens utveckling på väg mot vuxenlivet kan du som djurägare förbereda dig på förändringar som kan ske och anpassa kattens miljö efter detta. Förberedelser av kattens miljö och att se till att denna är anpassad efter kattens aktuella behov kommer även öka chansen för en fortsatt god relation.

Kattunge vecka för vecka

Kattungar är nyfikna och aktiva djur. Lek och att upptäcka världen upptar en stor del av kattungens vakna tid.

Kattunge vecka för vecka:

 • 2 veckor – kattungen öppnar sina ögon.
 • 2- ca 9 veckor – kattungen kan skapa sociala relationer kopplade till familjaritet. Kattungens relation till människor fortsätter utvecklas fram till ca 4 månaders ålder. Social lek uppkommer successivt (topp vid 12 - 14 veckor).
 • 4 veckor – kattungen börjar äta fast föda. Katten kan lära sig genom att enbart observera.
 • 5-6 veckor – frivillig eliminering (kattungen behöver inte hjälp med att kissa och bajsa).
 • 7-8 veckor – sömncykeln börjar anta vuxen form. Objektlek uppkommer.
 • 7-9 veckor – första vaccinationen, andra vaccinationen ges 3-4 veckor senare vid ca 12 veckor.

Den första tiden efter att kattungen öppnat sina ögon är leken främst kopplad till kullsyskon och honan. När kattungen blir äldre övergår leken till att manipulera objekt såsom leksaker. Det är genom lek som kattungen skaffar sig den erfarenhet och de färdigheter som krävs för ett liv som vuxen katt, till exempel när det kommer till samspel med andra katter. Leken tränar även kattungen fysiskt och omfattar ofta samma sekvenser som vid jakt. Katter leker hela livet och därför är det viktigt att se till att kattens miljö omfattar möjlighet till lek även när den blir äldre.

Vid fyra veckors ålder börjar kattungen äta fast föda. Under denna period kommer kattungen skapa preferenser för bland annat smaker och strukturer på foder. Detta kommer påverka vilken typ av foder katten föredrar under livet. Det är därför viktigt att känna till vad kattungen ätit för foder under sin uppväxt samt att vid foderbyten gradvis introducera ett nytt foder sida vid sida med det gamla.

Vidare läsning:

Från kattunge till vuxen katt

Från att ungkatten är cirka fyra månader når den könsmognad.

Från ungkatt till vuxen katt:

 • 4 månader – kattungens sociala förmåga stabiliseras.
 • 4 - 10 månader – könsmognad, honor når könsmognad tidigare än hanar. Som djurägare ansvarar du för att din katt inte förökar sig oplanerat.
 • 1 år – första boostervaccinationen, därefter ges vaccination med 1-3 års mellanrum beroende på vaccin och kattens levnadsmiljö.
 • 2-4 år – social mognad, tidpunkt då frilevande katter skulle börja försvara egna revir.
 • 3 år – katten räknas nu som vuxen.

Även ungkatten har ett stort aktivitetsbehov. Den vakna tiden spenderas genom att klättra, rusa runt och leka. Ett hem behöver därför omfatta möjlighet för ungkatten att vara aktiv utan att riskera att skada sig själv. Med tiden minskar denna generella aktivitet för att bli mer målinriktad.

Ytterligare en förändring i nu ungkattens liv som kan påverka dess relation till andra, framförallt andra katter, är den sociala mognaden. Denna infaller när katten börjar räknas som vuxen vid cirka två till fyra år. Den sociala mognaden är den tidpunkt då en frilevande katt skulle börja försvara ett eget revir. För sällskapskatter kan detta resultera i att tidigare välfungerande par eller grupper av katter börjar konkurrera om resurser och utrymmen. På grund av att den sociala mognaden infaller så pass sent hos katten finns det tyvärr aldrig några garantier för att kattungar som fungerar väl tillsammans även gör det som vuxna. Men genom att aktivt arbeta för att minska uppkomst av konkurrens och konflikt kring hemmets resurser kan du som kattägare minska risken för problem vid vuxen ålder. Det viktigaste är då att se till att alla katter har tillgång till de utrymmen och resurser som de kräver för att må bra.

Artikel av: Elin Hirsch, Bozitas egen kattexpert, doktor i etologi med inriktning katters beteende.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna