Kattens historia

Katten har varit domesticerad i flera tusen år och har med tiden gått från att vara skadedjursbekämpare till att bli en högt uppskattad familjemedlem.

Från skadedjursbekämpare till sällskapsdjur

Dagens tamkatt domesticerades från vildkatten för flera tusen år sedan. Anledningen till kattens domesticering tror forskare berodde på deras förmåga att hålla undan skadedjur och framförallt gnagare från förvarad mat.

Katten har en spännande historia. Katter var högt värderade i Egypten många år före Kristus, men det tog lång tid innan den blev lika uppskattad i Europa. Det är först från 1800-talet och framåt som kattens popularitet har ökat och idag finns det fler katter i Sverige och i många andra Europeiska länder än vad det finns hundar. Katten har också på senare tid gått mer och mer från skadedjursbekämpare till ett högt uppskattat sällskapsdjur.

Kattens jaktinstinkt består

Trots att katten används mer som sällskapsdjur och trots avelsförsök så har det varit svårt att få bort jaktinstinkten ur katten, vilket de flesta kattägare vet. Anledningen till det tros vara att kattens nutritionella behov bara på senare tid har kunnat tillgodoses av människan, det vill säga via väl balanserade foder såsom våtfoder och torrfoder. Tidigare under kattens historia har katten behövt fånga egna byten för att få i sig alla livsnödvändiga näringsämnen, trots att människan försett den med mat.

Är katten domesticerad eller inte?

En intressant fråga många forskare ställt sig under kattens historia, och människor ställer sig än idag, är dock om katten faktiskt kan räknas som domesticerad. Anledningen är att katter är långt från lika beroende av människor som hundar är och deras beteende mot människor skiljer sig märkvärt. Olikt hundar erbjuder katter oftast inte mer tjänster än sig själva. I frågan går däremot forskarnas meningar isär och vissa anser katten helt klart domesticerad och andra att den snarare skulle kallas ”semi”-domesticerad.

I vilket fall tycker vi på Bozita att katter är sällskapsdjur i världsklass, även om de inte alltid tackar för lång och trogen tjänst.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna