Kan man träna sin katt eller kattunge?

Dags att åka till veterinären eller sommarstugan? För många katter, och kattägare, innebär detta en stress då katter är vanedjur och finner trygghet i sin kända miljö. Men resor eller veterinärbesök behöver inte nödvändigtvis kopplas till oro och stress. Det finns metoder som du kan ta hjälp av för att träna din katt och kattunge att vänja den vid nya saker. På så sätt minskar du risken för att dessa situationer upplevs negativt av katten.

Träna din katt med belöningar

Som djurägare förväntar vi oss att katter ska hantera ett flertal vardagliga situationer som för katter kan vara onaturliga. T.ex. biltransporter, besök hos veterinären eller daglig skötsel såsom klovård och tandborstning. Som djurägare kan du hjälpa din kattunge att hantera dessa och andra okända situationer genom att träna din katt. Katter svara bra på belöningsbaserad träning. Detta är träning där önskade beteenden förstärks genom något som katten uppfattar som belönande och där beteenden du som djurägare inte vill se ignoreras. Upplägget kallas positiv förstärkning. Vad en belöning är kan skilja sig mellan olika individer. Det kan till exempel vara en godbit, lek eller att bli klappad/borstad. Det viktiga är att katten uppfattar det som positivt, det vill säga belönande.

Träna katten och kattungen stegvis

Ett sätt att arbeta med positiv förstärkning är genom att dela upp det önskade slutbeteendet i mindre delar och träna in dem stegvis. Delar som sedan tillsammans bygger upp det önskade beteendet. Denna metod kan du använda när katten ställs inför en ny situation till exempel att borsta tänderna, klippa klorna eller vänja sig vid att vara i en transportbur. Att inte bara vänja kattungen vid sin transportbur utan även skapa en positiv koppling till den kan underlätta i flera vardagliga situationer.

Så går du tillväga när du tränar din katt

Här är ett exempel på hur du kan träna din kattunge så att den både vänjer sig vid sin transportbur och tycker om den. Liknande upplägg, där det slutliga beteendet delas upp i mindre steg, kan användas för att träna kattungen på allt från kloklippning till att lära katten gå i koppel. I exemplet används godbitar som belöning, men detta kan bytas ut mot till exempel lek eller gos utefter vad kattungen föredrar. Om kattungen vid något tillfälle verkar obekväm behöver du backa din träning något eller några steg.

 1. Träna kattungen i att vänja sig vid transportburen.
  Skapa en positiv koppling till transportburen genom att låta den stå framme (utan dörr) och mata kattungen med godbitar, till en början i närheten av buren och sedan i buren.
 2. Träna kattungen på att vistas i buren.
  När kattungen är bekväm med att vistas i buren, och frivilligt går in i den, kan du sätta på dörren. Börja med att bara stänga dörren, belöna och öppna igen. Öka tiden dörren är stängd långsamt, till exempel under 3 sekunder, ge belöning och öppna. Fortsätt öka tiden långsamt baserat på hur kattungen reagerar.
 3. Vänj kattungen vid rörelse av transportburen.
  När kattungen är bekväm med att vara en längre tid i buren (ca 3 minuter) kan du börja med att lyfta buren och ställa ner den och belöna kattungen. Sen kan du börja flytta transportburen kortare sträckor. Först inom hemmet och sedan ner till bilen och tillbaka. Hela tiden med fortsatt belöning.
 4. Vänj katten vid resor i transportburen.
  När kattungen hanterar detta, vilket du kan se genom att den fortsatt håller sig lugn och tar emot sina belöningar, kan du börja med att starta bilen och efter detta åka kortare sträckor med kattungen. Hela tiden med fortsatt belöning. Det är även bra om de första resorna resulterar i något som kattungen upplever som positivt så som att komma ut ur buren och äta lite favoritmat.
 5. Bevara kattungens positiva bild av transportburen.
  Behåll gärna transportburen (utan dörr) som en del av hemmets inredning för att kattungen fortsatt ska känna sig bekväm i den. Det är bra att fortsatt belöna kattungen i buren lite då och då.

Träna din katt med positiva upplevelser

Det är alltid bättre att en kattunge får en första positiv upplevelse av en ny situation än att tänka att detta kan fixas i efterhand genom att belöna kommande tillfällen. Därför är det bra ifall första besöket hos veterinären inte resulterar i en vaccinationsspruta eller undersökning utan bara i att få några favoritgodisar. Många kliniker erbjuder möjligheten att komma på besök bara för att få komma ut ur transportburen, bli klappad och få en godbit. Att katten får en positiv erfarenhet vid sitt första besök på kliniken kommer underlätta för djurhälsopersonalen vid framtida besök och behandlingar.

När katten tränar oss

Men det är inte bara vi som tränar katter, katter ”tränar” även oss. Katter lär sig väldigt snabbt att koppla ihop sitt beteende (agerande) och önskvärda följder som upplevs som belönande. Detta kan vara allt från att jamanden under natten resulterar i mer mat (belöningen) till att klösa på en ytterdörr resulterar i att någon öppnar dörren (belöningen). Därför är det bra att tänka igenom vilka beteenden du som kattägare kan acceptera och enbart belöna dessa. Har du redan råkat belöna ett beteende som du ångrar är det bra att känna till att det är enklare att byta ut beteendet mot något som upplevs som acceptabelt än att träna bort det (släcka ut det). Klöser katten till exempel på dörren för att signalera att den vill ut och detta inte upplevs som önskvärt är det enklare att hitta ett acceptabelt beteende såsom att hänga upp en pingla för katten att slå på än att ignorera katten i ett försök att släcka ut beteendet.

Artikel av: Elin Hirsch, Bozitas egen kattexpert, doktor i etologi med inriktning katters beteende.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna