Vaccinera din katt

Vaccination är viktigt både för din och andra katters skull. Genom att vaccinera din katt minskar du risken för spridning av vanliga sjukdomar såsom kattpest och kattsnuva, även kallat kattinfluensa.

Vaccination av katten stoppar sjukdomar

Kattpest är en vanlig och mycket allvarlig mag- och tarmsjukdom som orsakas av ett parvovirus. Denna sjukdom är mycket smittsam och har hög dödlighet och det är därför viktigt att du vaccinerar din katt. Viruset sprids oftast genom kontakt med infekterade katters avföring och är därför väldigt vanligt förekommande.

Kattsnuva är som en mänsklig förkylning och kan orsaka bland annat hosta, feber, värk i muskler och leder, sår i munnen och andningsbesvär. Denna sjukdomen är ännu vanligare än kattpest och orsakas oftast av herpesvirus eller calicivirus. Även detta är en smittsam sjukdom och vaccination av din katt är viktig. Smittspridningen sker framförallt genom nos, ögon och saliv. I en gynnsam miljö kan partiklarna dessutom överleva i flera veckor, så katter behöver inte ens mötas för att smitta eller smittas.

När ska man vaccinera kattungar?

Vaccinera din kattunge första gången vid 7–8 veckors ålder och ännu en gång efter vecka 12. Det är viktigt att stämma av med uppfödaren att kattungen verkligen är vaccinerad innan du hämtar hem den och även vad den fått vaccin mot. Ta inte för givet att detta är gjort och är du osäker ska du begära vaccinationsintyg.

Hur ofta ska man vaccinera sin katt?

Hur ofta din katt sedan ska vaccineras beror på vilket sorts vaccin veterinärkliniken använder så rådfråga alltid din veterinär. Vissa vaccintillverkare rekommenderar en årlig vaccination medan andra skyddar upp till tre år.

Eventuella biverkningar kan komma efter 1–2 dagar och då i form av svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. Detta är vanligt och ingenting att oroa sig över.

Vaccination av katt vid utlandsresa

Tilläggsvaccinera din katt om du ska resa utomlands. Grundvaccinationen i Sverige skyddar mot kattpest och kattsnuva/kattinfluensa. För vissa länder utanför EU krävs det dock att din katt tar ett blodprov minst 120 dagar efter grundvaccinationen för att säkerställa tillräckligt skydd. Ska du resa inom EU krävs det att katten har en giltig vaccination samt är grundvaccinerad mot rabies.

Kontakta din veterinär för att ta reda på vilka vaccinationer som krävs för ditt resmål och se till att vaccinera i god tid före avresa.

Även innekatter behöver vaccineras

Det är viktigt att både utekatter och innekatter vaccineras. Även om din katt sällan eller aldrig vistas utomhus finns fortfarande en risk att den smittas av vanliga sjukdomar. En oskyddad innekatt kan insjukna genom att man själv dragit hem smittopartiklar som fastnat på skor eller kläder, exempelvis via avföring.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna