Avmaskning katt och kattunge

Hur ofta du behöver avmaska din katt beror på om den är vuxen eller kattunge och om den är innekatt eller utekatt. Rekommendationen är att bara avmaska katten om den uppvisar symptom och du därför misstänker att den drabbats av mask. De vanligaste maskar som katter brukar drabbas av är spolmask och bandmask.

Hur ofta bör man avmaska en katt?

Vuxna utekatter behöver i de flesta fall avmaskas oftare än innekatter då de ofta jagar möss och andra typer av smådjur som kan bära på parasiter. Innekatter drabbas vanligtvis inte av mask eftersom de inte jagar och äter smådjur, även om det finns en risk att de smittas av andra katter via kattlådan.

Läkemedelsverket rekommenderar dock att du endast avmaskar din katt om du misstänker att den är smittad och inte i förebyggande syfte. Avmaskar du din katt för ofta finns det en risk att den utvecklar resistens mot avmaskningsmedlet, vilket kan göra det svårt att behandla den mot mask i framtiden. Är du osäker bör du kontakta din veterinär för undersökning eller avföringsprov.

Vidare läsning

När bör du avmaska en kattunge?

Kattungar smittas ofta av spolmask från sin mamma när de diar och därför ska avmaskning av en kattunge ske oftare än en vuxen katt.

En kattunge ska avmaskas första gången innan tre veckors ålder. Köper du din katt från en uppfödare och får hem den först när den är 12 veckor gammal är den därför i de flesta fall redan avmaskad. Om den inte är avmaskad bör du se till att den avmaskas vid upprepade tillfällen upp till 3 månaders ålder. Exakt hur ofta beror på vilken typ av avmaskningsmedel du använder. Rådfråga din veterinär om du är osäker.

Symptom på att din katt har mask

Katter kan gå med mask utan att visa några större symptom, men oftast märker du det genom att du hittar maskar i din katts avföring eller uppkastningar. Katten kan också visa tecken på avmagring, få försämrad pälskvalitet eller kräkas och få diarré.

Så minskar du risken att din katt smittas och att masken sprids

Katter kan smittas av mask på lite olika sätt.

Både spolmask och bandmask kan smitta genom att katten äter smådjur såsom möss, råttor och fåglar. Om du har flera katter i ditt hushåll finns det även en risk att de osynliga äggen från spolmasken sprids genom till exempel kattlådan eller gemensamma filtar. Även hundar och katter kan sprida smittan mellan varandra.

Det är mycket viktigt att städa kattlådan regelbundet och ordentligt om du misstänker att din katt bär på mask. Tvätta även leksaker, filtar och annat som den smittade katten använder ofta.

Så ser spolmask och bandmask hos katt ut

Spolmask är den allra vanligaste typen av parasit hos katter och man brukar säga att omkring 5–15 procent av alla utekatter har spolmask. Spolmaskens färg varierar men den är oftast gulvit och några centimeter lång.

Bandmaskar, eller binnikemaskar som det även kallas, är långa, platta och vita. Många brukar likna dem vid risgryn och de är vanligtvis någon centimeter långa. Då bandmasken inte smittas via kattens avföring utan endast genom bytesdjur ute i naturen är bandmasken vanligast bland vuxna utekatter.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna