Utfodring av valpar

Det finns många saker att tänka på när man ska hämta hem sin valp. Inte minst vad den ska och inte ska äta.

En valp tycker om att tugga på saker och vet inte vilka saker som kan vara farliga. Därför är det en god idé att se över sitt hem innan man hämtar hem sin valp. Sladdar kan vara bra att stoppa undan, eller se till att ha en jordfelsbrytare ifall en oförutsedd tuggning sker. Kemikalier och sopor ska låsas in. Giftiga växter och barnens leksaker ska ställas utom räckhåll för valpen.

Investera gärna i egna leksaker till valpen som den kan tugga på och som är avsedd för hundar. Vad ska valpen äta när man hämtar hem den är en fråga som många valpköpare ställer sig. Då det är en stor omställning för valpen att flytta från tiken och den miljö som den är van vid är det bra om valpen äter likadant foder som den ätit hos uppfödaren den första tiden när den flyttat hem till er.

Om man byter foder direkt vid flytten kan stressen av att byta miljö och stressen att byta foder bli för mycket för valpen och orsaka störningar i mag- och tarmkanalen som kan vara väldigt påfrestande för en liten valp. Då valpen inte har en lika stor magsäck som den vuxna hunden ska valpar utfodras många gånger under dagen för att det inte ska bli för mycket foder på en och samma gång.

När valpen har gjort sig väl stadgad hemma hos er kan ni börja fundera över att göra ett foderbyte om ni inte är nöjda med det foder som uppfödaren har gett. Det man ska tänka på när man ger sig ut i foderdjungeln är att välja ett foder som är anpassat efter det livsstadiet som hunden befinner sig i, för valpen är det rekommenderat att titta på foder som är utvecklat till valpar och växande hundar. Orsaken till detta är att valpar har ett lite annat behov än vad den vuxna hunden har och behöver rätt nivåer av protein, fett och energi, samt en balanserad kvot av kalcium och fosfor för den växande hunden.

För de storvuxna raserna finns det också foder utvecklade till dem då storvuxna raser växer på ett lite annorlunda sätt och har större risk att utveckla utvecklingsrubbningar i skelettet om de utfodras med ett foder som är för kraftigt avseende energiinnehåll och kalcium och fosfornivåer. Vid foderbyte är det viktigt att man inte byter över direkt till det nya fodret utan börjar ge lite av det nya fodret tillsammans med det gamla och sedan successivt öka mängden av det nya fodret tills hunden utfodras fullt ut med det nya fodret.