I solen trivs huggormarna!

Soligt och varmt väder gör att huggormarna trivs. Varje år dör hundar av huggormsbett i Sverige. Huggormar trivs på varma hällar där de gärna ligger och solar. De gillar också högt gräs, lövhögar och skrymslen som husgrunder och uthus.

Huggormar trivs på varma hällar där de gärna ligger och solar. De gillar också högt gräs, lövhögar och skrymslen som husgrunder och uthus. Gör din trädgård mindre trivsam för huggormarna genom att ha kortklippt gräs och välkrattad tomt utan bråte och rishögar. Tänk på att huggormen är fridlyst och skall behandlas med respekt, den biter bara i hotat läge och är inget aggressivt djur.

Det vanligaste är att hunden blir biten i nos eller framben. Ett bett i nosen ger oftast lindrigare symtom än ett bett i benen, detta beror på att ben och tassar har effektivare blodcirkulation. Om din hund blir huggormbiten skall veterinär uppsökas omedelbart. Hos veterinären blir hunden behandlad mot chock och man övervakar även giftets påverkan på blodkropparna.

I Sverige är det endast huggormen som är giftig. Ser du skillnad på ormarna? Se här!