Spökålder hund - blir din hund plötsligt rädd för allt?

Om du när valpen är runt 5 månader gammal upplever att den helt utan egentlig orsak plötsligt blir rädd för saker som den tidigare varit helt ok med så beror det antagligen på att den kommit in i den så kallade spökåldern. Spökåldern hos hund inträffar samtidigt som hunden närmar sig tonåren och könsmognaden, men varar inte lika länge. Med rätt kunskaper kan du lotsa din hund genom spökåldern utan att riskera kvarvarande problem i vuxen ålder.

När inträffar spökåldern hos hundar och valpar?

Spökåldern hos hundar inträffar runt 5–7 månaders ålder, i gränslandet mellan den juvenila perioden och hundens tonårsperiod – samtidigt som könsmognaden. När könsmognaden hos hunden inträffar är det lite allmänt kaos i hjärnan på grund av hormonpåslaget (halterna av bland annat hormonerna östrogen respektive testosteron ökar och fluktuerar) och hunden blir ofta mindre social och fientligt inställd mot främmande hundar.

Vidare läsning

Hunden blir plötsligt rädd för allt

Under spökåldern kan hunden helt plötsligt och oförklarligt bli rädd för saker och företeelser som den tidigare inte haft några problem med, till exempel en soptunna eller ett fladdrande löv. Andra hundar kan plötsligt uppfattas som ett hot mot flocken. Du kan också uppleva att den slutar att lyda dig och slår dövörat till när du försöker få den att lyssna.

Det finns teorier som säger att spökåldern hos hundar är en rest från när de levde vilda i flock. När könsmogna hanar började ge sig iväg på utflykter utanför flocken på egen hand behövde de vara extra vaksamma mot faror och att det är det mönstret finns kvar hos dagens tamhundar.

Under spökåldern - bemöt hundens rädslor på rätt sätt

Att känna till de olika faser som en hund går igenom på resan från valp till vuxen hund är viktigt för att det förklarar hundens beteenden och gör det lättare att acceptera och njuta av alla faser. Men man får för den sakens skull inte tro att problembeteenden går över av sig själva. Det är viktigt att arbeta bort beteenden som inte är önskvärda så att de inte blir ett större bekymmer längre fram i hundens liv. Så här tacklar du problemen på rätt sätt.

Var konsekvent med regler under spökåldern

För att du och din hund ska ta er igenom spökåldern utan kvarvarande problem i vuxen ålder är det extra viktigt att du och övriga familjemedlemmar är konsekventa i ert beteende och med vilka regler som gäller. Om kommandon inte fungerar längre, backa bandet och gå tillbaka till valpträningen och det ni lärde er där.

Fortsätt miljöträna med din hund

Fortsätt ta med dig hunden överallt så att den får öva på att vistas i olika miljöer.

Vidare läsning

Konfrontera faror och ömka inte hunden

Konfrontera skrämmande saker genom att visa hunden att det inte är farligt. Klappa på den farliga soptunnan och prata med den som om det vore den naturligaste saken i världen. Förstärk inte hundens rädsla för saker och företeelser genom att ömka eller lyfta upp den.

Tvinga aldrig fram hunden till något som den upplever som skrämmande. Försök istället övertyga den genom att göra den nyfiken och låt nyfikenheten ta över.

När hunden skräms av någonting som du inte har någon kontroll över, till exempel en förbipasserande cyklist, försök avleda hundens uppmärksamhet med hjälp av en leksak eller lite godis.

Om hunden inte övervinner sin rädsla med en gång, kom tillbaka till samma plats om och om igen tills det inte längre är någon stor sak. Belöna när den övervinner sin rädsla.

Och glöm inte att ha kul tillsammans! Hitta aktiviteter som både hunden och du gillar.

Vidare läsning

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna