Vaccination av hund och valp

Genom vaccination av din hund förhindrar du att den behöver lida i onödan och att sjukdomar sprids. En valp är vanligtvis grundvaccinerad när den hämtas hem från uppfödaren men efter det är det den nya ägarens ansvar att vaccinera sin hund. För utställnings- och tävlingshundar finns särskilda regler som måste följas för att hunden ska få delta och om du ska resa utomlands med din hund måste du ta reda på vilka regler som gäller vid in- och utresa.

Vaccinera hunden mot parvovirus, valpsjuka och hepatit

Den första vaccinationen av din hund sker redan när den är valp. Hundar ska få första dosen vaccin mot parvovirus, valpsjuka och hepatit när de är runt 7–8 veckor. Eftersom valpar inte ska lämna sin mamma innan de är 8 veckor gamla hanteras vaccination av valpen vanligtvis av uppfödaren. Att en valp är vaccinerad ska stå i köpeavtalet. Vid köpet ska det också medfölja ett vaccinationsintyg från veterinären. Om uppfödaren av någon anledning inte sett till att vaccinera valpen vid 8 veckors ålder är det den nya ägarens ansvar att se till att så sker så snart som möjligt.

Vaccinet ska sedan fyllas på när hunden är 12 veckor och 1 år gammal. För att ha ett fullgott skydd ska hunden sedan vaccineras med jämna mellanrum. Rekommenderat intervall för vaccination av din hund är vart tredje år.

Vaccinering mot parvovirus, valpsjuka och hepatit är extra viktigt om hunden vistas i områden och miljöer där det finns många andra hundar, exempelvis i hundparker eller på utställningar och tävlingar.

Parvovirus hos hundar

Parvovirus (vardagligt parvo eller hundpest) angriper huvudsakligen hundar och är mycket smittsamt. Valpar är särskilt känsliga. Typiska symptom är hög feber, kräkningar och diarré. Parvoviruset utsöndras via hundens avföring och kan överleva i så kallad infektiös form (smittsam form) både inom- och utomhus under lång tid. Tack vare hög vaccinationsgrad ses parvovirus sällan hos hundar i Sverige.

Valpsjuka hos hundar

Valpsjuka angriper huvudsakligen unga hundar mellan 2–18 månader. Viruset förekommer i sekret från näsa och öron och smittar antingen direkt från hund till hund eller indirekt via personer och föremål. Sjukdomen börjar med hög feber, matthet och minskad matlust. Senare symptom är kräkningar, diarré, flytningar från ögonen, svår hosta och hudutslag med varfyllda blåsor. Ibland angrips även nervsystemet. En vaccination av din valp i tidig ålder är därmed viktig. Tack vare hög vaccinationsgrad ses valpsjuka sällan hos hundar i Sverige.

Hepatit hos hundar

Vaccinera hunden mot hepatit. Infektiös hepatit hos hund (HCC, hepatit contagiosa canis) orsakas av ett virus som sprids genom olika kroppsvätskor. Vanliga symptom är diarré, illamående och buksmärtor som gör att hunden inte vill röra sig. Slemhinnorna i munnen och ögonen kan vara bleka och/eller gula. Blödningar och svullnader i nacke, huvud eller kropp är också vanligt. Ofta utvecklas en allvarlig ögoninflammation. En del smittspridande hundar uppvisar dock inga symptom alls. Tack vare hög vaccinationsgrad förekommer endast ett fåtal fall av infektiös hepatit i Sverige varje år.

Vaccinera hunden mot kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsnamn för kikhosteliknande symptom hos hundar. Ett typiskt symptom är akut insättande hostattacker som ibland leder till kväljningar eller att hunden hostar upp vitt slem. Korta febertoppar kan också förekomma.

Hundar som lever i hundrika miljöer bör vaccineras mot kennelhosta årligen. Även om sjukdom inte är direkt livshotande är den oerhört jobbig för hunden och dessutom mycket smittsam. Vaccinet skyddar inte mot alla typer av smittoämnen som kan ge kennelhosta, men en vaccination av din hund minskar risken för att den ska drabbas och gör symptom betydligt lindrigare.

Vaccinering av tävlingshundar

För hundar som deltar i tävlingar, prov och/eller utställning finns särskilda regler som måste följas för att hunden ska få delta. Mer information hittar du i Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatregler, avsnittet Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar, punkt 1 Vaccinationer.

Vaccination av hunden vid resa utomlands

När du ska resa utomlands är det av yttersta vikt att ta reda på vilka regler som gäller för vaccination av hunden vid in- och utförsel i respektive land. Du kan kontakta landets ambassad för fullständig information och även rådfråga din veterinär. Var ute i god tid! Vissa vaccin måste tas långt i förväg. Kom också ihåg att i vissa länder förekommer sjukdomar som inte finns i Sverige och som även kan smitta människor.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna