Så skyddar du din hund från huggormar

Varje år dör hundar av huggormsbett i Sverige. Se upp vid varma hällar, i högt gräs, lövhögar och skrymslen – och uppsök genast veterinär om din hund skulle bli huggormsbiten.

Se upp med varma hällar och högt gräs

Huggormar trivs på varma hällar där de gärna ligger och solar. De gillar också högt gräs, lövhögar och skrymslen som husgrunder och uthus. Gör din trädgård mindre trivsam för huggormarna genom att ha kortklippt gräs och välkrattad tomt utan bråte och rishögar.

Tänk på att huggormen är fridlyst och ska behandlas med respekt. Den biter bara i hotat läge och är inget aggressivt djur. 

Uppsök genast veterinär om din hund blir huggormsbiten

Det vanligaste är att hunden blir biten i nosen eller frambenen. Ett bett i nosen ger oftast lindrigare symtom än ett bett i benen. Det beror på att ben och tassar har effektivare blodcirkulation.

Om din hund blir huggormbiten ska du uppsöka veterinär omedelbart. Hos veterinären blir hunden behandlad mot chock och man övervakar även giftets påverkan på blodkropparna.

Kan du se skillnad på ormarna?

I Sverige är det endast huggormen som är giftig. Ser du skillnad på Sveriges ormar? Lär dig mer på Skansens hemsida.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna