Huggormsbett hund - så skyddar ni er

Är du medveten om riskerna med huggormsbett för din hund och vet du hur du kan skydda dig och din hund från huggormar? Varje år dör hundar av huggormsbett i Sverige. Se upp vid varma hällar, i högt gräs, lövhögar och skrymslen – och tänk på att en huggormsbiten hund behöver komma till en veterinär genast.

Se upp med varma hällar och högt gräs

Det är under den varmare delen av året som man behöver vara uppmärksam på huggormsbett hos hundar. Huggormar trivs på varma hällar där de gärna ligger och solar. De gillar också högt gräs, lövhögar och skrymslen som husgrunder och uthus. Gör din trädgård mindre trivsam för huggormarna genom att ha kortklippt gräs och välkrattad tomt utan bråte och rishögar.

Tänk på att huggormen är fridlyst och ska behandlas med respekt. Den biter bara i hotat läge och är inget aggressivt djur. 

Huggormsbiten hund - uppsök genast veterinär

Det vanligaste är att hunden blir biten i nosen eller frambenen. Ett huggormsbett i hundens nos ger oftast lindrigare symtom än ett bett i benen. Det beror på att ben och tassar har effektivare blodcirkulation.

Om din hund blir huggormbiten ska du uppsöka veterinär omedelbart. Hos veterinären blir hunden behandlad mot chock och man övervakar även giftets påverkan på blodkropparna.

Huggormsbett hund - symptom

  • Svullnad och ömhet kring det drabbade området
  • Svullnaden kan öka under de närmaste dagarna innan det avtar
  • Hunden blir vanligtvis trött en stund efter huggormsbettet
  • Försämrat allmäntillstånd, yrsel och slöhet
  • Ibland kan du hitta två små prickar på hunden efter ormbettet
  • Kräkningar och diarré
  • Hälta och smärta

Vilka symptom som uppstår och hur kraftiga de blir är beroende på hur mycket ormgift som injicerats. Uppsök alltid veterinär omgående om du misstänker att att din hund är huggormsbiten! 

Kan du se skillnad på ormarna?

I Sverige är det endast huggormen som är giftig. Ser du skillnad på Sveriges ormar? Lär dig mer på Skansens hemsida.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna