Avmaska valpar och vuxna hundar

Om och när du behöver avmaska din hund beror på hur gammal den är, hur den lever och om den uppvisar några symptom på att ha mask. Digivande tikar och valpar bör exempelvis avmaskas regelbundet den första tiden, medan man för att minska risken för resistensutveckling som gör preparaten verkningslösa har frångått den gamla principen att avmaska vuxna hundar “för säkerhets skull”. Vid misstanke görs i stället provtagning för att säkerställa att man behandlar mot den sortens mask som hunden eventuellt har. Om du ska resa utomlands med din hund måste du kontrollera vilka regler som gäller vid både inresa i destinationslandet och återinresa till Sverige.

Avmaska digivande tik och valpar

Spolmask ses hos de flesta valpar då smittan sprids från tiken till valparna redan i livmodern eller via modersmjölken. Tik och valpar ska därför alltid avmaskas regelbundet. Rådfråga en veterinär om vilket preparat som är mest lämpat för ammande tik och valpar och följ sedan det avmaskningsschema som preparatet föreskriver.

Om du nyligen hämtat hem en valp bör uppfödaren kunna svara på om valpen fått alla doser eller om du behöver ge sista dosen själv, vilket preparat du ska använda och vilket avmaskningsschema din valp i så fall ska följa.

Avmaska en vuxen hund

Rutinmässig avmaskning av vuxna hundar var vanligt förr men dessa anvisningar har ändrats och i dag rekommenderas endast avmaskning i särskilda fall där man först låtit göra en laboratorieanalys av avföringsprov och fastställt att hunden verkligen har mask. Det finns annars risk för resistensutveckling. Resistens innebär att en organism, i det här fallet masken, utvecklar förmåga att överleva det preparat som används för att bekämpa den.

Vid misstanke om mask finns särskilda provtagningskit att köpa på apotek. Avföringsprovet skickas till laboratorium för analys och visar om din hund har mask och vilken sorts mask det rör sig om. För att minska risken för resistens hos parasiterna bör du endast avmaska mot den sortens mask som hunden har.

Avmaskningsmedel för hundar

Vilket avmaskningsmedel du ska välja till din hund beror på vilken typ av mask du ska behandla mot. Rådfråga din veterinär om vilket preparat som är lämpligast för din hund. Väg hunden innan du köper preparatet så att du får rätt dos.

Avmaskningsmedel finns som tabletter och pasta och kan köpas på apotek. Det finns både receptfria och receptbelagda varianter.

Tänk på att det kan ta ett par dagar innan masken försvinner helt från hundens avföring eftersom de ligger döda i tarmen.

Symptom på att hunden har mask

Det är inte alltid möjligt att se masken med blotta ögat. Spolmask kan hunden ibland kräkas upp och bandmask kan man i vissa fall se vid hundens analöppning. Var därför uppmärksam på hundens kräkningar och avföring.

Andra tecken på att din hund kan ha mask är

  • diarré,
  • avmagring,
  • glanslös päls,
  • kräkningar,
  • hosta och
  • sämre allmänkondition.

Hur mask smittar och hur stor risken är

Valpar kan smittas av mask redan i tikens mage, men också via mjölken de första månaderna i livet. Det är därför tikar och valpar avmaskas regelbundet den första tiden.

Vuxna hundar smittas i de flesta fall via någonting de äter, till exempel smittade smågnagare eller genom att de får i sig maskägg via någonting i sin omgivning. En tamhund i stadsmiljö som inte utsätts för vilda djur drabbas därför mycket sällan av mask. Jakthundar, kennelhundar, brukshundar och hundar som reser löper oftast större risk att smittas. Hundar som springer lösa och kanske äter smågnagare i naturen eller rått kött och inälvor från vilt kan definitivt drabbas av mask.

Avmaska hunden vid utlandsresor

Vid utlandsresa är avmaskning hos veterinär ett vanligt krav för att få föra in hunden i landet. Hos Jordbruksverket kan du får viss information om in- och utförsel av hundar inom och utanför EU, men du måste kolla upp exakt vilka regler som gäller i det aktuella landet. Det är mycket viktigt att du har koll på reglerna så att du inte får problem vid gränsen vid ut- eller inresa.

Utlandsresa till vissa länder i Europa kräver avmaskning mot rävens dvärgbandmask. Behandlingen ska utföras av veterinär och dokumenteras i hundens EU-pass. Kontakta veterinären i god tid innan resan.

Spolmask, bandmask och dvärgbandmask hos hundar

De vanligaste masksorterna som din valp eller hund kan drabbas av är bandmask och spolmask. De är relativt ofarliga om de behandlas omgående.

Dvärgbandmasken är desto farligare för hunden, men lyckligtvis också ovanlig i Sverige.

Spolmask hos hund

Spolmask förekommer främst hos valpar och unghundar. Den är gul och cirka 6–18 cm lång vilket gör den relativt lätt att upptäcka i hundens avföring och kräkningar. Om maskarna är många till antalet kan de belasta det unga djuret.

Hos valpar växer spolmasklarverna i tarmen och vandrar över till lungorna och orsakar hosta. Detta förekommer inte hos vuxna hundar. Hos vuxna hundar etablerar sig spolmasken i stället i tarmen. I larvstadiet kan maskarna vandra ut i andra organ där de lägger sig i vilofas. Vid dräktighet aktiveras larverna igen och vandrar vidare till valparna i fosterstadiet eller via mjölken.

Spolmask är relativt enkelt att behandla. Behandlingen har dock inte långtidseffekt och hunden kan smittas igen.

Bandmask hos hund

Om hunden drabbats av bandmask kan du se maskens äggkapslar i hundens avföring, vid analöppningen eller vid svansroten. Äggkapslarna ser ut ungefär som risgryn.

Bandmask smittar genom så kallade mellanvärdar. Det innebär att hunden måste äta ett annat smittat djur, till exempel smågnagare eller loppor, för att få i sig infektionen. Då smittan alltid kommer från en mellanvärd är vuxna hundar mer drabbade än valpar. Störst risk att drabbas löper jakthundar som äter rått kött eller inälvor eller hundar som får loppinfektioner.

Bandmask brukar inte ge hunden några svåra symptom om man avmaskar omgående.

Dvärgbandmask hos hund

Dvärgbandmask är en farligare masksort som kan skada hundens lever, lungor eller andra organ som parasiten angriper. Dvärgbandmasken är dock mycket ovanlig i Sverige. Främst förekommer den i länder där hundar används som valldjur.

Dvärgbandmasken använder sig av både huvudvärddjur (där den vuxna parasiten håller till) och mellanvärdar (där äggen utvecklas till larver) och smittar på samma sätt som bandmasken.

En särskild typ av dvärgbandmask kan hittas hos räv och även den kan smitta till hund. Den här typen av dvärgbandmask ger allvarligare sjukdomssymptom. Var därför försiktig med avföring från räv.

Man brukar i regel rekommendera att avmaska hundenning om dvärgbandmask finns i området där du bor, men rådfråga veterinär först.

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna