Dräktiga och digivande tikar

Mycket fokus läggs ofta på valparna kring vad de ska äta för att de ska kunna överleva och växa upp till friska hundar. Lika viktigt dock är tiken får rätt utfodring och håller rätt hull inför parning, under dräktigheten och digivningen. Det är en förutsättning för att det ska bli friska och sunda valpar.

Inför parningen och under dräktigheten är det viktigt att tiken håller ett lagom hull. Är tiken underviktig finns det risk att tiken inte kommer kunna äta tillräckligt för att tillgodose behovet hos sig själv och de växande valparna i livmodern. Det kan leda till minskade födelsevikter och ökad dödlighet hos valparna och att tiken får svårt att hålla hullet under laktationen. Är tiken däremot överviktig istället är inte det heller bra då det ger ökad risk för att valparna är väldigt stora och det leder till svår förlossning för tiken.

Under första halvan av dräktigheten växer valparna i livmodern endast 30% av vad de kommer att göra innan valpningen. Därför har tiken inget ökat behov av foder under denna period, däremot kan det vara bra att under denna period långsamt fasa in valpfodret. Valpfodret är anpassat även för dräktiga och digivande tikar med högre protein och fettnivåer och ger på så sätt ett foder med högre energitäthet. Orsaken till att man har ett foder med högre energitäthet är för att möjliggöra att tiken kan äta den mängd foder som krävs för att valparna ska kunna tillväxa bra under dräktigheten och sedan även tillgodose dem med tillräckligt med mjölk utan att tappa för mycket i hull under laktationen. Efter halva dräktigheten börjar valparnas tillväxttakt att öka och därför kan man börja öka mängden foder som tiken får. En rekommendation är att från halva dräktigheten och fram till valpning ska tiken ha 30–50% mer foder men tiken ska inte gå upp mer än 15–25% av sin normala kroppsvikt under denna period.

Efter valpningen börjar laktationen och då är det viktigt att tiken får i sig tillräckligt med vätska då mjölken som valparna dricker innehåller ca 78% vatten. Tänk dock på att ställa vattenskålen på ett ställe där valparna inte kommer åt så det inte sker några olyckor. Är det svårt att få i tiken vätska är det också en bra idé att blötlägga maten så hon automatiskt får i sig vätska. Hur mycket tiken ska äta under laktationen beror på hur många valpar hon har fått, men en tumregel är att hon ska äta 2-3 gånger mer än vanligtvis när hon ger som mest mjölk. Detta brukar infalla vid vecka 3-4 och sedan kan man långsamt minska ner på maten då valparna börjar att gå över på foder och vänja sig av vid mjölken. Börjar valparna bli dåliga i magen under laktationen så beror det oftast på att tiken får för mycket mat, minska ner givan lite till tiken och se om inte valparnas magar också förbättras.