Bozita Breeders Club

Som kattuppfödare med ett godkänt stamnamn eller hunduppfödare med ett godkänt, registrerat kennelnamn i Svenska kennelklubben (SKK) kan du konstnadsfritt bli medlem i Bozitas Breeders Club. Skicka in din anmälan direkt via vår webbplats.

Bozita Breeders Club katt

– Du måste ha ett godkänt stamnamn.

– Du skall vara en aktiv uppfödare och ta minst en kattungekull vart tredje år.

– Du skall i huvudsak använda Bozita torrfoder och våtfoder till dina egna katter.

– Du får ej återförsälja produkter du köpt från oss.

Förmåner

– 20% rabatt på Bozita torrfoder.

– 7% rabatt på Bozita våtfoder.

– Kattungepaket att skicka med din kattunge vid leverans. Dessa paket levereras till dig som uppfödare.

– Råd i utfodringsfrågor.

– 300 kr/år i värdecheckar när du använder vår foderbanner/logotyp på din hemsida.

Åtaganden

Medlem i Bozita Breeders Club åtar sig att:

– Använda och rekommendera Bozita torrfoder och våtfoder.

– Överlämna kattungepaket till kattungeköpare.

– Returnera kattungeköparnas kontaktuppgifter till Bozita Breeders Club via brev eller e-post inom en vecka efter leverans. Antalet levererade kattungepaket och inkomna kontaktuppgifter ska överensstämma. Sköts inte detta åtagande kan du bli debiterad för kattungepaketens värde.

– Informera kattungeköparen om att du lämnar uppgifterna vidare till oss.

Kvitton

– Du sänder in dina butikskvitton till oss via brev eller e-post. Glöm inte skriva namn, stamnamn, adress, e-post och mobilnummer.

– Kvittona måste tydligt ange datum, inköpsställe och vilket foder som har inhandlats.

– Rabatten dras från det nettopris som betalats enligt kvittot.

– Subventionen skickas ut via brev i form av värdecheckar i slutet av varje månad, under förutsättning att vi har dina kvitton före den 20:e i månaden.

– Inkommer de efter den 20:e sker utbetalning först nästkommande månad.

– Insända kvitton får vara max 1 år gamla. Äldre kvitton ersätts ej.

– Glöm ej att meddela oss vid ev byte av postadress och/eller mobilnummer!  

Ansök om medlemskap

 

Bozita Breeders Club hund

Du måste ha ett godkänt registrerat kennelnamn i Svenska Kennelklubben (SKK).

Du skall vara en aktiv uppfödare och ta minst en valpkull vart tredje år.

Du skall i huvudsak använda Bozita Robur och Bozita våtfoder till dina egna hundar.

Du får ej återförsälja produkter du köpt från oss.

Förmåner

20% rabatt på Bozita Robur torrfoder.

7% rabatt på Bozita våtfoder.

Valppaket att skicka med din valp vid leverans. Dessa paket levereras till dig som uppfödare.

Råd i utfodringsfrågor.

300 kr/år i värdecheckar när du använder vår foderbanner/logotyp på din kennelhemsida.

Åtaganden

Medlem i Bozita Breeders Club åtar sig att:

Använda och rekommendera Bozita våtfoder och/eller Bozita Robur.

Överlämna valppaket till valpköpare.

Returnera valpköparnas kontaktuppgifter till Bozita Breeders Club via brev eller e-post inom en vecka efter leverans. Antalet levererade valppaket och inkomna kontaktuppgifter ska överensstämma. Sköts inte detta åtagande kan du bli debiterad för valppaketens värde.

Informera valpköparen om att du lämnar uppgifterna vidare till oss.

Kvitton

Du sänder in dina butikskvitton till oss via brev eller e-post. Glöm inte skriva namn, kennelnamn, adress, epost och mobilnummer.

Kvittona måste tydligt ange datum, inköpsställe och vilket foder som har inhandlats.

Rabatten dras från det nettopris som betalats enligt kvittot. Subventionen skickas ut via brev i form av värdecheckar i slutet av varje månad, under förutsättning att vi har dina kvitton före den 20:e i månaden.

Inkommer de efter den 20:e sker utbetalning först nästkommande månad.

Insända kvitton får vara max 1 år gamla. Äldre kvitton ersätts ej.

Glöm ej att meddela oss vid ev byte av postadress och/eller mobilnummer!

Ansök om medlemskap

 

Svensk naturlig kvalitet

Vill du veta mer om vårt hundfoder?

Till produkterna